• Season: Season 2021
  • Category: Travel Photography
  • Description: This photo was taken on the scene of Tajik dancing on the Pamir Plateau in Xinjiang, China
  • Location: Xinjiang, China
  • Date: 09/04/2021